вестник "Октомврийски лист"

 • Октомврийски листъ - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Октомврийски лист
 • подзаглавни данни:
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:В. Ив. Кареев, Търговище
 • годишнина:Год. 1, бр. [Единствен] (1944)
 • години на издаване:1944
 • характеристика:41 см.Забележка:

Издава РП и РМС (комунисти) - гр. Търговище

Налични броеве за периодика: "Октомврийски лист"