вестник "Народна пробуда"

 • Народна пробуда - Търговище - Попово

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Народна пробуда
 • подзаглавни данни:Седмичен вестник за сдружените земеделци от Шуменски окръг
 • Авторска отговорност:
  • Б. Казанлиев
 • местоиздаване:Попово
 • печатница:Илиев, Попово
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1924)
 • години на издаване:1924
 • характеристика:41 см.Забележка:

Ред. Б. Казански [Б. Казанлиев] (Изт. : БК, 1924-1926, с. 105)


Анотация:

Местен вестник на БЗНС. Ратува за единство на Съюза. Между сътрудниците и Георги Марков.

Налични броеве за периодика: "Народна пробуда"