вестник "Нова пчела"

 • Нова пчела - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Нова пчела
 • подзаглавни данни:Седмичник за кооперативна и културна просвета
 • Авторска отговорност:
  • М. Менгишев
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:Менгишев, Търговище
 • годишнина:Год. 1-2, бр. 8-76 (1934-1936)
 • години на издаване:1934-1936
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 55 подзагл. Седмичник за общественост и просвета.

Налични броеве за периодика: "Нова пчела"