вестник "Никола Симов"

 • Никола Симов - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Никола Симов
 • подзаглавни данни:Приложение на в-к "Общ. трибуна" посветен на Никола Симов
 • Авторска отговорност:
  • Петър Стъпов
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:Ив. Кареев & Син, Търговище
 • годишнина:Год. 1, бр. [Единствен] (1936)
 • години на издаване:1936
 • характеристика:41 см.Забележка:

Прил. излиза към бр. 530 на в. Обществена трибуна.

Налични броеве за периодика: "Никола Симов"