вестник "Борческо знаме"

 • Борческо знаме - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Борческо знаме
 • подзаглавни данни:
 • Авторска отговорност:
  • Околийски комитет на БКП
  • Околийски народен съвет
  • Околийски комитет на Отечествения фронт
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:Печатница при Околийски промишлен комбинат Търговище
 • годишнина:Год. 1, бр. 10 (1957) - Год. 2, бр. 20 (1958)
 • години на издаване:1957-1958
 • характеристика:41 см.Забележка:

Год. 1  1957  1-9  отпечатани на пишеща машина, не са намерени.

Год. 2 1958   Издават: Окол. и градски комитети на БКП, Окол. и градски комитети на ОФ и ОНС и ГНС - гр. Търговище.

Печата се и в в п-ца Дечо Стефанов.

Налични броеве за периодика: "Борческо знаме"