вестник "Пчела"

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Пчела
 • подзаглавни данни:Р. К. С. „Пчела“ - Търговище
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:Дечко Стефанов
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1948)
 • години на издаване:1948
 • характеристика:35 см.Забележка:

Единичен лист.

Налични броеве за периодика: "Пчела"