вестник "Звънче"

 • Звънче - Търговище - Омуртаг

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Звънче
 • подзаглавни данни:Детско литературно вестниче
 • Авторска отговорност:
  • Люба Златарева
  • Димитър Христов
  • Симеон Ал. Симеонов
 • местоиздаване:Омуртаг
 • печатница:Тюфекчиеви, Омортаг
 • годишнина:Год. 1, бр. 1/2-9/10 (1937-1938)
 • години на издаване:1937-1938
 • характеристика:41 см.

Анотация:

Списвано от учителите в прогимназията в националистически и религиозен дух. Помества и ученически творби.

Налични броеве за периодика: "Звънче"