вестник "Османпазарски вести"

 • Османпазарски вести - Ески-Джумая - Осман Пазар

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Османпазарски вести
 • подзаглавни данни:Седмичен независим вестник
 • Авторска отговорност:
  • Б. Матеев
 • местоиздаване:Осман Пазар
 • печатница:Бр. Стаматови, Осман Пазар
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1927) - Год. 3, бр. 110 (1934)
 • години на издаване:1931-1934 Год.3
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 3 загл. О.-Пазарски вести.

Бр. 105-107 и 109 в размер 35 см.

Към бр. 93 притурка.


Анотация:

Местен лист, националсоциалистически.

Налични броеве за периодика: "Османпазарски вести"