вестник "Ески-Джумайска Обществена трибуна" - брой: "2"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайска Обществена трибуна
 • подзаглавни данни:
 • дата:1 февр. 1930 г., No 2

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайска Обществена трибуна
 • подзаглавни данни:Независим вестник за култура и обществен живот
 • Авторска отговорност:
  • Ас. Каваев
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:М. Менгишев, Ески-Джумая
 • годишнина:Год. [1] 6, бр. 1-6
 • години на издаване:1930
 • характеристика:41 см.Забележка:

Излиза всяка събота.

Бр. 6 излиза като в. "Обществена трибуна".

Вестникът има само една годишнина.

Асен Каваев (редактор във в. "Обществена трибуна") се отделя и започва да издава самостоятелно в. "Ески-Джумайска Обществена трибуна". От него излизат само шест броя.

Съгласно решение на Дружеството на журналистите, не може два вестника да носят едно и също име. Поради тази причина вторият трябва да преустанови дейността си, а Асен Каваев е поканен да заеме досегашната си позиция на редактор от следващия брой на в. "Обществена трибуна".

Изт. : Обществена трибуна, N 253, 4 апр. 1930, с. 1.