вестник "Напредък"

 • Напредък - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Напредък
 • подзаглавни данни:Приложение към бр. 165 на в-к "Подем"
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:Менгишев,Търговище
 • годишнина:Год. 1, бр. [Единствен] (1940)
 • години на издаване:1940
 • характеристика:41 см.

Налични броеве за периодика: "Напредък"