вестник "Кооперативен глас"

 • Кооперативен глас - Търговище - Попово

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Кооперативен глас
 • подзаглавни данни:Вестник за кооператизъм и стопанска политика
 • Авторска отговорност:
  • П. Попиванов
 • местоиздаване:Попово
 • печатница:Книжарница, печатница и книговезница "Отец Паисий", Попово
 • годишнина:Год. 14, бр. 1-13 (1938) - Год. 15, бр. 1-7 (1939)
 • години на издаване:1939 Год. 15
 • характеристика:41 см.Забележка:

Вестникът е продължение на в. Селски производител.

Налични броеве за периодика: "Кооперативен глас"