вестник "Искра"

 • Искра - Попово - с. Водица

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Искра
 • подзаглавни данни:Вестник за ученици от осн. училища
 • Авторска отговорност:
  • Рали П. Арнаудов
  • Кр. П. Георгиев
 • местоиздаване:с. Водица
 • печатница:Отец Паисий, Попово
 • годишнина:Год. 3, бр. 1 (1934) - Год. 5, бр. 4 (1936)
 • години на издаване:1934-1935 Год. 3
 • характеристика:41 см.Забележка:

Ще излиза всеки две седмици.

Слива се с в. Българче.

За I и II годишнини сведения липсват. В IV, бр. 1 се казва: "Искра започва своята четвърта годишнина. Заискрила бледа, малка, слаба, днес свети надалеко."

В V годишнина подзагл. Детски вестник за просвета, здравеопазване и детско творчество. Излиза всеки месец през учебната година.

От V ред.: Рали П. Арнаудов и Кр. П. Георгиев, редакция в гр. Попово.

Печата се и в печ. Просвета на Иван Ст. Калчев.


Анотация:

Местен ученически вестник. Списва се от учители и ученици.

Налични броеве за периодика: "Искра"