вестник "Бюлетин"

 • Бюлетин - Търговище - Попово

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Бюлетин
 • подзаглавни данни:На Окол. изборен О.Ф. комитет - гр. Попово
 • Авторска отговорност:
  • Д. Анчев
 • местоиздаване:Попово
 • печатница:Просвета, Попово
 • годишнина:Год. 1, бр. [Единствен] (1945)
 • години на издаване:1945
 • характеристика:41 см.

Налични броеве за периодика: "Бюлетин"