вестник "Е.-Джумайски вестник" - брой: "1"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Е.-Джумайски вестник
 • подзаглавни данни:Седмичен преглед за наука, култура и стопанство
 • дата:23 ян. 1925, No 1

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Е.-Джумайски вестник
 • подзаглавни данни:Седмичен преглед за наука, култура и стопанство
 • Авторска отговорност:
  • Асен Каваев
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Иван Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1-46 (1925-1926) - Год. 2, бр. 1-43 (1926-1927)
 • години на издаване:1925-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От Год. 2, бр. 32 подзаглавие Седмичен лист за наука, култура и стопанство.

От Год. 2, бр. 3 ред. Асен Каваев.

Печата се и в п-ца Менгишев.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Малък местен вестник. Против партизанството.

Статии в този брой:

 • заглавие:Нашата дума прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Уводна статия за целите на вестника.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:уводни статии
 • заглавие:Народ и традиция прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:есета
 • заглавие:[Пристигнали са в града...] прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Съобщението излиза под общото заглавие Хроника.

 • анотация:
 • личности:Скопаков, Господинов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:образование, училища, училищни инспектори, окръжен инспектор
 • заглавие:[Основава се днес комитет...] прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Съобщението излиза под общото заглавие Хроника.

 • анотация:

  Основава се комитет от учители и граждани за посторяването на хижа "Детски училищни колонии".

 • личности:Скопаков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:комитети, строителство, окръжни инспектори, хижи, хижа Детски училищни колонии
 • заглавие:[Направени са проучвания...] прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Съобщението излиза под общото заглавие Хроника. В съобщението грешно е изписано името на с. Руец - Юрюклер, вм. Юруклер

 • анотация:

  Инженер М. Куюмджиев прави проучване за прекарване на чешмата, която се намира по пътя за с. Юрюклер, на р. Калайджи-дере в разсадника.

 • личности:М. Куюмджиев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:чешми, разсадници, р. Калайджи-дере, с. Юруклер, с. Руец
 • заглавие:[В с. Здравец кооператорите...] прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Съобщението излиза под общото заглавие Хроника.

 • анотация:

  Кооператорите са решили да си доставят кооперативна вършачка, задвижвана с електрическа енергия.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:кооперативно дело, земеделие, вършачки, електрическа енергия