вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "60"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:7 май 1927 г., No 60

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Архиология прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  За да се опазят от ограбване археологическите богатства на България, трябвя във всяко село да се основе археологическа организация, която да направи описание на всички могили и местности богати на находки.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:история, археология, историческо богатство
 • заглавие:Добро начало прочети статията
 • автори: И. Г. П.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Министерството на търговията, промишлеността и труда търси начин за излизане от бушуващата безработица в страната. Назначена е комисия, коята да се справи с проблема.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:безработица, работник, комисия
 • заглавие:Ден на детето прочети статията
 • автори: Вас. Пан.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията на на с. 2.

 • анотация:

  Съюзът за закриване на детето е определил датата 8 май за ден на детето, който трябва да манифестира в обществото наболелите проблеми за поставяне и отношение към децата.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:деца, законодателство, смъртност, детски ясли, проблеми
 • заглавие:Сънни видения прочети статията
 • автори: Цар Дарий;
 • подзаглавни данни:[Фейлетон]
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Гергьовден, молебен, парад, манифестация, улици, наименоване
 • заглавие:Обявление № 161 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Чикендин е старото име на с. Лиляк.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в с. Чикендин, поради неизплатен дълг.

 • личности:Фета Якимова, Илия Господинов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Обявление № 272 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Симеон Дончев, Михаил В. Къвръков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление № 96 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в гр. Осман - Пазар, поради неизплатен дълг.

 • личности:Дончо Ив. Лачордов, Захари Иванов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Обявление № 599 прочети статията
 • автори: Н. Фурнаджиев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Бухларска общинска скотовъдна комисия".

  Село Бухлар е старото име на с. Буховци.

 • анотация:

  Ще се проведе публичен търг за продажбата на общинско имущество.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, община