вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "57"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:16 апр. 1927 г., No 57

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Популярните банки и занаятчийството прочети статията
 • автори: Кирил Г. Попов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Популярните банки и занаятчийството - това са двете фасади на една и съща стопанска категория. Те са предопределени да подкрепят стопански слабия гражданин - занаятчията.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Популярна банка, занаятчийство, кооперации
 • заглавие:За Музикалното дружество "Добри Христов" прочети статията
 • автори: Кондаков;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  "Нека подкрепим музикалното дружество "Добри Христов". С нашата подкрепа градът ни ще стане град на музиката, за наша радости и радост на идните поколения."

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:музика, музикално дружество Добри Христов
 • заглавие:Заразителен ли е рака? прочети статията
 • подзаглавни данни:Благоприянти места за болеста
 • забележка:
 • анотация:

  Проведена анкета между лекари, относно това заразен ли е рака.

 • личности:Шатон
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:медицина, болест, рак
 • заглавие:За концерта прочети статията
 • автори: Петроний;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Проведен първи концерт на новооснованото музикално дружество "Добри Христов".

 • личности:Г. Котларов, Крачунова
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:музика, музикално дружество Добри Христов
 • заглавие:Агитационната седмица на "Герловски юнак" прочети статията
 • автори: Вас. Пан.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  В агитационната седмица на всички юнашки дружества в страната се включи и тукашното дружество "Герловски юнак". Проведоха се беседи, игри и юначни борби.

 • личности:Т. Петков, В. Зеликов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:юнашки дружества, Дружество Герловски юнак, вечеринка
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Сапунджиев, Константин Ноно
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:кооперация Напредък, въздържатели, Вардун, референдум, полиция, околийски началник