вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "56"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:9 април 1927 г., No 56

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Толстой прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  В Шуменски правителствен вестник излиза една новина против Толстой, като подканва гражданството да бойкотира сказките на тоя велик писател и мислител!

 • личности:Толстой
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:читалище, писател, вестник, гражданство
 • заглавие:Турска разюзданост прочети статията
 • автори: Българин;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Дългото турско подтисничество сякаш е изпило националното чувство на българина. Турската разюзданост достига до нетърпима крайност. Убит е невинен български младеж.

 • личности:Славчо Величков
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:турско робство, подтисничество, убийство, родозащитници, Стражица
 • заглавие:Домът на Бетховен прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Въпреки забраната да се пипат вещите на великия композитор Бетховен, предприемчива американка успява да докосне личният роял на композитора, намиращ се в Бетховеновия дом в град Бон, Германия.

 • личности:Едит Горвел
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Бетховен, Бон, музей, композитор, пианист
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Цв. Крачунов, П. Пъдев, Ив. Габровски, Юр. Овчаров, Н. Сапунджиев, Марко Златев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:ученици, войскова част, музикално дружество Добри Христов, концерт, събрание, спортен клуб Светкавица, танцува забава, Търговска банка, книга, касапски дюкян
 • заглавие:Обявление № 583 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Ялъмлар е старото име на с. Острец.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Мехмед Саид Алиев, Юсеин Мехмедов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество, Ески-Джумая, Острец
 • заглавие:Обявление № 623 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Кара кашлъ е старото име на с. Пробуда.

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Иван Бонев, Дончо Георгиев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:дълг, търг, имущество, Пробуда, Преслав
 • заглавие:Обявление № 895 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Кайкалар е старото име на кв. Бряг.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Вълчан Стойчев, Колю Георгиев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг. имущество, Бряг, Кирилово