вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "54"

Информация за броя:

  • тип:вестник
  • заглавие:Ески-Джумайски вести
  • подзаглавни данни:
  • дата:25 март 1927, No 54

Информация за периодично издание:

  • тип:вестник
  • заглавие:Ески-Джумайски вести
  • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
  • Авторска отговорност:
    • -
  • местоиздаване:Ески-Джумая
  • печатница:Ив. Кареев
  • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
  • години на издаване:1926-1927
  • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

  • заглавие:Родителско - учителския комитет в града ни прочети статията
  • автори: Ц. Кънчев;
  • подзаглавни данни:
  • забележка:
  • анотация:

    Свикана е родителско - учителска среща от г-н директора на непълната гимназия която е била добре посетена. На тази среща са биле докладвани и разисквани въпроси от чисто училищен и педагогически характер.

  • личности:
  • ном. стр.:1
  • ключови думи:училище, директор, гимназия, ученици
  • заглавие:Годишното събрание на Е-Джумайската популярна банка прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:
  • анотация:

    Ще се състои годишно събрание на местната Популярна Банка, на което ще се констатира до колко онова, което е било начертано да се извърши от управатана банката през миналата година е правилно изпълнено.

  • личности:
  • ном. стр.:1
  • ключови думи:банка, орган, управление, лихва, заем
  • заглавие:Българските политически партии и селяните прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Статията е продължение от брой 49.

    Следва продължение.

  • анотация:

    Откъс от неиздадената още книга Българските политически партии, глава III.

    Данъчната политика на старите управляващи партии.

  • личности:
  • ном. стр.:1
  • ключови думи:партии, политически живот, селяни
  • заглавие:Обявление №1598 прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайско градско общинско управление".

  • анотация:

    Публични търгове за движимо и недвижимо имущество ще се проведът в Ески-Джумая, поради неизплатени задължения.

  • личности:Р. Панайотов, Сл. Халачев
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:търг, имущество, дълг
  • заглавие:Обявление №1599 прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайско градско общинско управление.

  • анотация:

    Търг с тайна конкуренция за събиране на общинските доходи.

  • личности:Р. Панайотов, Сл. Халачев
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:търг, доходи, конкуренция,
  • заглавие:Обявление №19 прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Обявлението е поместено под рубриката - Кредитна кооперация "Сеяч" с. Вардун - Ески-Джумайско

  • анотация:

    Публичен търг за недвижимо имущество.

  • личности:
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:търг, имущество, кооперация
  • заглавие:Обявление №1078 прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  • анотация:

    Публичен търг на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

  • личности:З. Генов
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:
  • заглавие:Обявление №1074 прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  • анотация:

    Публичен търг за движимо имущество, поради неизплатен дълг.

  • личности:
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:търг, имущество, дълг
  • заглавие:Покана прочети статията
  • подзаглавни данни:
  • забележка:

    Поканата е поместена под рубриката "Работническа кооперация "Напред"-Ески Джумая"

  • анотация:
  • личности:
  • ном. стр.:2
  • ключови думи:събрание, помещение