вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "54"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:25 март 1927, No 54

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Родителско - учителския комитет в града ни прочети статията
 • автори: Ц. Кънчев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Свикана е родителско - учителска среща от г-н директора на непълната гимназия която е била добре посетена. На тази среща са биле докладвани и разисквани въпроси от чисто училищен и педагогически характер.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:училище, директор, гимназия, ученици
 • заглавие:Годишното събрание на Е-Джумайската популярна банка прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Ще се състои годишно събрание на местната Популярна Банка, на което ще се констатира до колко онова, което е било начертано да се извърши от управатана банката през миналата година е правилно изпълнено.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:банка, орган, управление, лихва, заем
 • заглавие:Българските политически партии и селяните прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е продължение от брой 49.

  Следва продължение.

 • анотация:

  Откъс от неиздадената още книга Българските политически партии, глава III.

  Данъчната политика на старите управляващи партии.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:партии, политически живот, селяни
 • заглавие:Обявление №1598 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайско градско общинско управление".

 • анотация:

  Публични търгове за движимо и недвижимо имущество ще се проведът в Ески-Джумая, поради неизплатени задължения.

 • личности:Р. Панайотов, Сл. Халачев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление №1599 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайско градско общинско управление.

 • анотация:

  Търг с тайна конкуренция за събиране на общинските доходи.

 • личности:Р. Панайотов, Сл. Халачев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, доходи, конкуренция,
 • заглавие:Обявление №19 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката - Кредитна кооперация "Сеяч" с. Вардун - Ески-Джумайско

 • анотация:

  Публичен търг за недвижимо имущество.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, кооперация
 • заглавие:Обявление №1078 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:З. Генов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:
 • заглавие:Обявление №1074 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Покана прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Поканата е поместена под рубриката "Работническа кооперация "Напред"-Ески Джумая"

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:събрание, помещение