вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "53"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:19 март 1927 г., No 53

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Около "Пестенето" прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  В миналото са избухвали спонтанно стихийни бунтове срещу капитала. вместо да се подобрят заплатите и трудовите условия, буржуазните идеолози тогава излизат с проповеди за пестенето.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:заплати, условия, последици, стотинки, лишения
 • заглавие:Патриотизмът и есперанто прочети статията
 • автори: Хр. Д. Коларов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Още от първите години след появата на Есперанто в държавата, България бе една от първите страни в която се зароди есперантско движение.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:народи, безполезно, напредък
 • заглавие:Съобщение прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Комисията натоварена от Управителният съвет на кооперацията дава своя обширен доклад по три системи - "Рак", "Рапид", и "Роберт".

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:строеж, вноска, дялове, кооперация
 • заглавие:Резолюция прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Родителско управленска среща в неп. смес. гимназия в Е. Джумая решава на събрание плачевното и материално състояние.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:гимназия, икономии, заседание, резултат
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:законопроект, кръчми, аптека, дружество, събрание, читалище
 • заглавие:Обявление №999 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител"

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поръди неизплатен дълг.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Обявление №1000 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител"

 • анотация:

  Публичен търг за недвижимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление №998 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление №1018 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:дълг, имущество, търг
 • заглавие:Събиране и отглеждане на лечебни билки прочети статията
 • автори: д-р Д.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Продължава изучаването на лечебните билки поради недостатъчно проучване за тяхното лечебно свойство. Все още се внасят от Германия и Австрия тревни семена.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:семена, аптекари, растения,