вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "52"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:11 март 1927 г., No 52

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Да се опомним, време е ...! прочети статията
 • автори: Запасен Войник;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Тежки условия на живот след войните за ветераните-инвалиди, вдовици, сираци, майки и бащи.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:финансова криза, стопанска криза, инвалиди, пенсии, мизерия
 • заглавие:Пощенската спестовна каса прочети статията
 • автори: Г. И.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Кратка история и същност на поченската спестовна каса.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:спестявания, спестовна книжка, Главна Дирекция на пощите телеграфите и телефоните,
 • заглавие:Съвети по пчеларство прочети статията
 • автори: Д. А. Б.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Разясняване на техниката по обслужване на кошерите и пчелите.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:пчели, мед, кошери, главна пролетна ревизия
 • заглавие:[Нашият съгражданин Стефан Хр. Радев ....] прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Представяне на книгата "Интеллегенцията и селяните" на Стефан Хр. Радев, родом от Ески-Джумая

 • личности:Стефан Хр. Радев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:политическа толерантност, българска демокрация
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Панайот Трухчев, Попов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:бюро за подпомагане пострадалите от войните, марки, маркопродавачи, инвалидно дружество, местна телеграфо-пощенска станция, Дружество младежки червен кръст, училищно стопанство, Министерство за унищожението на мерите, училищно настоятелство, общински съвет, бюджето проект,
 • заглавие:Обявление прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Ески-Джумайско Лесничейство
 • заглавие:Обявление прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Ески-Джумайско Околийско Управление