вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "51"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:3 март 1927 г., No 51

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:На каква цена прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Настъпилата в града безработица и стопанска криза държи със скръстени ръце търговци и еснафи.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:безработица, криза, търговия
 • заглавие:Обявление № 256 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Щаб 4-та пехотна допълняюща част".

 • анотация:

  Домакинството на 4-та допълняюща част обявява търг за доставка на храна за хората и добитъка от частта.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:търг, доставка
 • заглавие:Нашето здраве прочети статията
 • автори: Д-р Вл. Руменов;
 • подзаглавни данни:Катарална пневмония
 • забележка:
 • анотация:

  Да се образоваме здравно, за да бъдем здрави. Предпазни мерки и лечение при катарална пневмония.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:медицина, пневмония, лечение
 • заглавие:Три картини прочети статията
 • автори: Цар Траян Джумайски;
 • подзаглавни данни:[Разказ]
 • забележка:

  Посвещава са на трезвениците от гр. Ески - Джумая.

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:алкохол, трезвеник, алкохолизъм
 • заглавие:Какво има Народната библиотека прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Народна библиотека разполага с разнообразна българска литература за своите читатели, но по отношение доставката на чужда литература положението е много зле.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:народна библиотека, книги, вестници, списания
 • заглавие:Забрана на псувните прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Унгарското правителство се е заело със задачата да направи Унгария най-нравствената страна в Европа.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Унгария, псувни, морал
 • заглавие:Вярата лекува прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Село Дългошевци е старото име на с.Замфир, област Монтана. 

 • анотация:

  Вярата лекува! Доказателство за това е изворче в с. Дългошевци, Ломско, което е излекувало много болни.

 • личности:Петко Яков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Дългошевци, лек, вяра, болест
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Т. Българанов, Ив. Агов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:конференция, околийски управител, вечеринка, дружество Инвалид, пенсии, кредити, строежи, събрание, литература, забава, Младежки Червен Кръст
 • заглавие:Обявление № 887 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Ив. Габровски, Али Караибрямов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг имущество
 • заглавие:Обявление № 889 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител.

  Село Ялъмлар е старото име на с. Острец.

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество (овце), поради неизплатен дълг.

 • личности:Жеко Р. Арнаудов, Тафик Юсеинов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг имущество, Вардун, Ялъмлар, Острец
 • заглавие:Обявление № 805 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Миню Симеонов, Димитър Цонков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг, Ески-Джумая, Съединение
 • заглавие:Обявление № 799 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Ходжа-кьой е старото име на с. Китино.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Ефтим Стоичков, Петар Каракалев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг имущество
 • заглавие:Обявление № 1036 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайско Градско Общинско Управление".

  Обявлението е от кмета: Р. Панайотов и секретар: Сл. Халачев.

 • анотация:

  Ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински сгради.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наем, материали, Ески-Джумая