вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "48"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:11 февр. 1927 г., No 48

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Пестене прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Пестенето означава намаляване на грижите, пестенето усилва щастието в живота. 

  "Пестете навреме, за да имате в нужда".

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:пестовност, пестене
 • заглавие:Синакурите в Министерството но просветата прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е из вестник "Борба" - Търново

 • анотация:

  Синакури има по ведомствата на всички министерства. Това са чиновници, които нищо не работят и се явявят в канцеларията само за да получат своята заплата.

 • личности:Иван Андрейчев, Д. Т. Страшимиров, Ст. Чилингиров, А. Атанасов, Н. Баласчиев, Н. Абаджиев, Я. Помадов, С. К. Братованов, А. Дудулов, Ив. Милев, Я Тодоров, В. Класанов, К. Щъркелов, Б Савов и др.
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:министерства, чиновници, просвета
 • заглавие:Заразителни болести прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Дирекцията на народното здраве задължава всички лекари да следят стриктно за заразни болести.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:болести, зараза, лекари
 • заглавие:Детето и социалните условия прочети статията
 • автори: В. Ив. Ненов;
 • подзаглавни данни:Народно здраве
 • забележка:
 • анотация:

  Детето за своето физично, а в едно с него и умствено развитие, напълно зависи от социалните условия, в които живее. Подобрението на тези условия, трябва да бъде една от първите грижи на обществените организации, институти и държавата.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:дете, здраве, социални условия
 • заглавие:Разтурянето на английската комунистическа партия прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е от вестник "Зора".

 • анотация:

  Големи и належащи държавни съображения са довели до разтурянето на английската комунистическата партия

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:комунистическа партия, Англия, либерали
 • заглавие:Инвалидните пенсии прочети статията
 • автори: П. Богатински;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Тежко е финансовото положение на огромната армия от инвалиди, от войната. Не се живее с 500 лв., колкото и голям икономист да си.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:инвалиди, пенсии, средства, недостиг
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Т Караджов, П. Д. Пенев, Цеков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:земеделие, награди, концерт, оркестър, население, кино, опера, инфлуенца, работнически книжки, панаир
 • заглавие:Обявление № 619 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Неделчо Куюмджиев, Хр. Мат. Леков, Минчо Хр. Леков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество