вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "46"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:29 ян. 1927 г., No 46

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Страничка из миналото прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Интелигенцията и занаятчийството са в основата на идеята за освобождаването на българския народ от политическото и духовно робство.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:минало, народ, независимост
 • заглавие:Пълномощно писмо прочети статията
 • автори: Ж. Хр.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Писмо относно въпроса за независима епархия.

   

 • личности:Вичо Панов, султан Абдул Меджид Ефендим
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:епархия, Бог, вяра
 • заглавие:Д-р Вичо Панов прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Биографични бележки

 • анотация:
 • личности:Вичо Панов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:биография
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:П. Ноев, Антон Христов, Жеко Дончев, Руси Панайотов, Стоян Мавродиев, Стефан Хр. Радев, П. С. Кършовски
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:коледуване, Вардун, благодарност, учители, събрание, читалище Напредък, членски внос, молебен, референдум, Дружество Съгласие, Ловно Дружество Сокол, вечеринка, вестник Еленска защита
 • заглавие:Благодарност прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Списък на гражданите подарили суми по случай имения ден на Ески-Джумайското Читалищно настоятелство.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:списък, имена, благодарност, читалищно настоятелство
 • заглавие:Обявление № 297 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Начо Бончев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление № 405 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Орченлар (Орчанлар) е старото име на с. Божурка.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Исмаил Х. Мустафов, Илия Бандев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление № 404 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

  Село Орченлар (Орчанлар) е старото име на с. Божурка.

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг към банка Бъдещност.

 • личности:Исмаил Х. Мустафов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Обявление № 403 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество , поради неизплатен дълг.

 • личности:Марко Златев, Радослав Янков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг