вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "44"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:13 ян. 1927 г., No 44

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Из миналото на занаятчийството прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Из "Занаятчийството в България" от Хр. Ст. Хинков

 • анотация:

  Проследяване историческото развитие на занаятчийството в България през вековете.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:занаятчийство, занаятчии, история
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Юрдан Х. Енев, Руси Марев, Иван Янков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:читалище "Напредък", събрание, благороден жест, коледуване, Вардун, местни вестници, вечеринка, кончина
 • заглавие:Обявление № 55 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката " Съдия - Изпълнител при Шуменския Окръжен Съд".

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество (овци, плуг и др.), поради неизплатен дълг.

 • личности:Хасан Юсуфов, Никола Шекеров
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Обявление № 50 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката " Съдия – изпълнител при Шуменския окръжен съд".

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Ахмед М. Абаджи, Колю Колев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг
 • заглавие:Обявление № 59 прочети статията
 • автори: З. Генов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката " Съдия – изпълнител при Шуменския окръжен съд".

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество (жито, царевица, дърва), поради неизплатен дълг.

 • личности:Радка Петрова, Хасан Мурадов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество
 • заглавие:Равносметка прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е поместена под рубриката "Местен занаятчийски комитет - Е - Джумая"

  От контролната комисия

 • анотация:

  Равносметка за приходите и разходите от занаятчийската лотария за доизкарване сградата на читалище "Напредък".

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:лотария, читалище "Напредък", равносметка
 • заглавие:Глина, която стопля като въглища прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е из в. Зора

 • анотация:

  В Белгия е открита особенна глина, която може да се използва за отопление. 

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Белгия, въглища, отопление, глина