вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "42"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:25 дек. 1926 г., No 42

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Чиновничеството прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Положението на чиновниците не е стабилно. Те настояват уволненията и местенията им да стават само от специални административни съдилища.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:български чиновник
 • заглавие:Преброяването и българ. интелигенция прочети статията
 • автори: П. Алексиев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е из "Народна борба " - Шумен

 • анотация:

  Държавата, респективно Главната дирекция на статистиката влага огромни средства в преброяването на населението, сградите, добитъка, предприятията и др.,с което ангажира името на България, като културна страна.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:население, преброяване, интелигентност
 • заглавие:Война прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:[Разказ]
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Хрониката продължава на с. 2.

 • анотация:
 • личности:Асен Каваев, г-ца Царева Филева
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:лотарийни билети, печалба, спестовни книжки, олихвяване, дарители, читалище "Напредък", венчавка, вечеринка, дружество "Герловски юнак"