вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "41"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:17 дек. 1926 г., No 41

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Погубен предразсъдък прочети статията
 • автори: Свещ. Яков;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Едно голямо зло, което е носило и носи нещастия на човечеството е предразсъдакът, че религията и науката си противоречат, че едната изключва другата.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:религия, наука, предразсъдъци
 • заглавие:Сконтовите комитети при Б. Н. Б. прочети статията
 • подзаглавни данни:Тяхната бъдеща дейност. Определяне кредита.
 • забележка:

  Статията е от в. "Зора" - София

 • анотация:

  Сконтовият комитет определя кредитоспособността на банковите клиенти.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Б.Н.Б., комитет, кредити, клиенти
 • заглавие:Полудяла прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:[Разказ]
 • забележка:

  Разказът продължава на с. 2.

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Малък отговор прочети статията
 • автори: Ж. Дончев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Отговор по повод писаното в. "Ески-Джумайски вестик" от г-н Вълков, относно председателя на местния занаячийски комитет.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:занаятчийски комитет, занаятчии, учител
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:г-н Балабанов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:преброители, възнаграждения, държавен чиновник, данъчно управление, банкноти
 • заглавие:Обявление № 6970 прочети статията
 • автори: З. Генев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Али Салимов, Хр. Атанасов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, дълг, имущество