вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "40"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:13 декември 1926 г., No 40

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Чиновничеството прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Българският чиновни живее в страх, проклятия и глад, за разлика от чуждестранния чиновник, живеещ и работещ в добро материално и културно състояние.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи: български чиновник
 • заглавие:В услуга на лотарията прочети статията
 • автори: В. Панайотов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Приканват се гражданите да дадат своя дял за подпомагане хуманното дело на заначтийски комитет да набере средства за Читалището в града.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:благотворителност, занаятчии, читалище
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Конференция на кредитните кооперации

  Организира се увеселителна вечер и представяне на сценка "Женски ум"

  Изложба на Габровска община от произведения на габровската индустрия и занаяти

 • личности:Янко Тодоров
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:учителски заплати, Женско Прос. Благ. Д-во "Добродетел", Големият мост, преброяване на населението
 • заглавие:Обявление 2080 прочети статията
 • автори: Д. Илиев; Д. Кънчев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  с. Чикендин е старото име на с. Лиляк

 • анотация:

  Търг за продажба на имущество от общинското сечище "Боби тарласъ алтъ" с. Чикендин

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:общинско управление, с. Лиляк
 • заглавие:Полудяла прочети статията
 • автори: П. Ноев;
 • подзаглавни данни:разказ
 • забележка:

  Продължава в следващ брой

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи: