вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "37"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:20 ноем. 1926 г., No 37

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Обществена и културна дейност на Български Н. Морски Сговор прочети статията
 • автори: Х;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Б. Н. М. С. действа за одобрение на приетия закон за насърчаване на корабоплаването под български флаг; създаване българско корабоплаване по Дунав и вътрешните реки Камчия, Тунджа и Марица; създаване морски и крайбрежни поминъци.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:мореплаване, корабоплаване, рибарство
 • заглавие:Скърцащи мирогледи прочети статията
 • автори: Свещ. Яков;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Отговор на статията "Объркани понятия" от миналия 36 брой на вестника.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:наука, възгледи, мироглед
 • заглавие:Необикновен случай прочети статията
 • автори: ABEL KOMMOK;
 • подзаглавни данни:[Разказ]
 • забележка:

  От Есперанския оригинал превел: Хр. Д. Коларов.

  Разказът продължава в следващия брой на вестика.

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Хрониката продължава на с. 2.

  Село Ямла е старото име на с. Преселец.

 • анотация:
 • личности:Янко Тодоров Янчев
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:памук, реколта, беседа, Б.Н.М.С., изборен комитет, томбола, избори, конференция, събрание, читалище, самоубийство
 • заглавие:Окръжните избори в околията прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Публикувани резултати от проведените в околията избори.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:избори, мандат, резултати