вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "17"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:19 юни 1926 г., No 17

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Градушката прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Тая година в редица места от страната паднаха унищожителни градушки. В общото нещастие не остана назад и нашия малък град. Засегнати са хиляди декари посеви.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:градушка, реколта, застраховка
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Янко Куцаров
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:читалище Напредък, строеж, Светкавица, общински съвет, тютюнопроизводители, юнашка среща
 • заглавие:Ески-Джумая прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията продължава на с. 2.

 • анотация:

  Статията представлява кратка географска и историческа бележка за гр. Ески-Джумая.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Ески-Джумая, забележителности, история
 • заглавие:Търг за постройка на 3 механически работилници за военната фабрика в гр. Казанлък прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Търг за постройка на 3 механически работилници за военната фабрика в гр.  Казанлък. Обявлението е публикувано в брой 49 на Държавен вестник.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, индустриална камара, Казанлък