вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "14"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:20 май 1926 г., No 14

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Полагането основния камък на читалище "Напредък" прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Ески-Джумайското гражданство преживя едно културно тържество, а именно полагането основния камък на стоящото се ново здание на читалище "Напредък".

 • личности:Антон Христов, Спиридон Петров, Грамадов, Иван Моллов, Георги Живков и др.
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:строеж, читалище Напредък
 • заглавие:Потребителната коперация прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Потребителната кооперация у нас е слабо развита, защото не се схваща правилно и се изисква по-голямо познание и умение от обществото и ръководителите.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:кооперация, потребители, икономика
 • заглавие:Ески-Джумайския панаир прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Ески-Джумайски панаир е един от най-старите панаири в България. В турско време на него са се стичали търговци от Австрия, Италия, Румъния, Сърбия, Цариград и други, където са се извършвали крупни покупко-продажби на стоки и добитък.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Ески-Джумая, панаир, търговия
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Хрониката продължава на с. 2.

 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:работнически избори, Юнашки дружество, хлебари, колодрум, прогимназия, заем, панаир, цирк
 • заглавие:Обявление 2784 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Ще се проведе търг за продажба на движимо имущество (ниви, ливади) ,поради неизплатен дълг.

 • личности:Стилион Карагьозов, Жечо Белчев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, дълг