вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "11"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:26 апр. 1926 г., No 11

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Празникът на залесяването прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  По случай празникът на залесяването на 19 април, в предварително изкопаните от войниците дупки се залесиха 9000 дръвчета.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:дръвчета, залесяване, манифестация
 • заглавие:Застраховането в земеделието прочети статията
 • автори: Г. Антонов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Земеделското производство е поставено в една неизбежна зависимост от природните влияния, които имат голямо значение за доходността му. Със застраховане на стопанството си, на земеделеца се дава възможност да раздели равномерно разходите по загубите!

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:земеделие, стопанство, загуба, застраховка
 • заглавие:Помощите за читалище "Напредък" прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Синдикат "Пчела" е отпуснал 5000 лева помощ за миналата година за строящото се здание на читалище "Напредък". Годишното събрание на синдиката "Пчела" тази година не е предвидило подобна помощ.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:помощ, синдикат, читалище
 • заглавие:Общинската аптека прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията продължава на страница 2.

 • анотация:

  На дневен ред в общинският съвет е сложен въпрос за общинската аптека: да съществува или не.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:общинска аптека, кооперация
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:мандраджии, мляко, вино, безработица
 • заглавие:Обявление №2300 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг
 • заглавие:Обявление №1016 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Домакинството на четвърта пх. обявява че на деветият ден от публикуването в местният вестник ще се спазари 400 кг. свинска мас.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:свинска мас