вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "10"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:16 апр. 1926 г., No 10

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Влияние на лесовете върху климата, почвата и агрокултурните растения прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Горите са най-богато биологично разнообразие. Те се адаптират към променящите се климатични условия и запазяват цялостната стабилност на екосистемата.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:гори, природа, климат
 • заглавие:Читалище "Напредък" и дълга на гражданите прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Необходими са още средства за строежа на зданието на читалище "Напредък". Приканват се всички читатели да издължат вноските си, както и да се запишат нови. При желание гражданите да се притекат на помощ, за общото благо на града ни.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:читалище Напредък, култура, граждани
 • заглавие:Поскъпването на живота и лева прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Растящата скъпотия и падането на лева не може да не се отрази върху народното здраве и оттам върху работоспособността на нацията.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:пари, живот, поскъпване
 • заглавие:Зеленчукови и овощни градини в града прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  В града и землището му са засети в декари разнооброзни продове и зеленчуци.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:овощни градини, зеленчукови градини
 • заглавие:Пак за хляба прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Цената на хляба е намалена с 20-30 стотинки, като се запази теглото му от 900 гр.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:хляб, цена, жито
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:раждаемост, смъртност, приходи, земеделски живот, ученици, контрабанда
 • заглавие:Обявление 2032 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за недвижимо имущество намиращо се в Ески-Джумая, поради неизплатен дълг.

 • личности:Ахмед Екмекчиев, Генов & Арнаудов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, нива
 • заглавие:Обявление 2083 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдия изпълнител".

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество, поради неизплатен дълг.

 • личности:Костадин Пенчев, Ховхер Шранц Клайтон Шутлеворт
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, вол, крава, теле