вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "8"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:3 апр. 1926 г., No 8

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Годишно събрание на Ески-Джумайската Популярна Банка прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Проведено годишно отчетно събрание на Ески- Джумайската популярна банка, за да се изслуша, одобри и приеме на първо място отчета на управителния и доклада на контролния съвет.

 • личности:Димитър Петков, Ст. Агов, Симеон Долчинков
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:събрание, банка, отчет
 • заглавие:Една инициатива на агрономството прочети статията
 • подзаглавни данни:Разработени овощни градини в с. Герен
 • забележка:
 • анотация:

  По инициатива и с прякото участие на агранамството 58 стопани от с. Герен си направиха 155 декара овощни градини.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:агрономство, овошки, дръвчета, Герен
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:телефонни линии, лов, бяс, овощни градини, пчеларство, лесничейство, фелдшери, лозарство, изпити
 • заглавие:Обявление 23 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайско читалище "Напредък".

 • анотация:

  Обявява се търг за извършване на ремонтни услуги по сградата на читалището.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, ремонт, читалище Напредък
 • заглавие:Обявление 1718 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за движимо имущество (галантерийни стоки) поради дълг.

 • личности:Иван Панайотов, Иван Илиев, Димитър Дечев, Васил Стойчев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, продажба, имущество
 • заглавие:Обявление прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено от братя Симеонови, като притурка към бр. 8 от вестника.

 • анотация:

  Братя Симеонови обявяват на интересуващите се, че са набавили достатъчно количество дърва и строителни материали.

 • личности:
 • ном. стр.:3
 • ключови думи:строителен материал, дървен материал, коларски материали
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:братя Божкови
 • ном. стр.:3
 • ключови думи:работилница, огнеупорни каси