вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "6 и 7"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:27 март 1926, No 6 и 7

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Какво е нужно прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Спасението на народа от жестоката дейсвителност след воните е да се впрегнат усилията с помощта на опита и техническите завоевание на цивилизованите европейски народиза увеличаване продуктивността на труда, широко коопериране на гражданите.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:производство, земеделие
 • заглавие:Туберколозата прочети статията
 • автори: Р. Титков;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е продължение от бр. 5

 • анотация:

  Условия за развитие и разпространение на туберкулоза.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:заразни болести
 • заглавие:Пред празника на залесяването прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Призив за съзнателни и разумни действия на човека към майката-природа за възстановяването и опазването й.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:природни бедствия,
 • заглавие:Из общинския съвет прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Решения от заседанието на общинския съвет

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:общински доходи, такси
 • заглавие:За хляба прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  За цената и качеството на хляба.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:хляб
 • заглавие:70-годишния юбилей на българското читалище прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  70 години празнуват читалищата в Свищов, Шумен и Лом.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:български читалища, юбилеен читалищен комитет, награждаване
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  За пощенска спестовна каса;годишно събрание на Ески-Джумайска Популярна банка;

  статистически данни за земеделието в града, лозовата реколта, животновъдството;

  разходи за регистриране на търговски фирми; представления на Софийския свободен театър;

  Пунктова конференция в Осман Пазар; събиране на данъци, премахване на карнетки; рекорд при дойни млечни крави

 • личности:Д-р Смедовски
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:туберкулоза, Шуменска окръжна постоянна комисияк, редитни кооперации, с. Надарево, с. Карлъ, с. Насчи, с. Чикендин, С. Вардун, търговски фирми, общ. капан, данъци
 • заглавие:В страната на чудесата прочети статията
 • автори: А. Хр.;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  За чудесата на науката и техниката в Америка: семеен автомобил, първия филм със звук и картина

 • личности:Кулидж, Маргарита С1нгр
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:Америка, Съединени щати, фенофилм, семеен автомобил, кинематография
 • заглавие:Обявление 1640 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Обявена Публична разпродажба на недвижимо имущество от с. Вардун

 • личности:Симеон Карагьозов, Желчо, Белчел
 • ном. стр.:3
 • ключови думи:публична продажба, ниви,
 • заглавие:Обявление 1567 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Публичен търг за движимо имущество от с. Подгорица срещу дълг

 • личности:Дочо Дочев
 • ном. стр.:3
 • ключови думи:духало, волска кола, кон
 • заглавие:Обявление 1464 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Публичен търг на пазара в Ески Джумая за продажба на добитък от с. В. Левски срещу дълг

 • личности:Хрисо Райков
 • ном. стр.:3
 • ключови думи:добитък