вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "5"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:20 март 1926, No 5

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Туберколозата в гр. Е.-Джумая прочети статията
 • автори: Р. Титков;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Според д-р Р. Титков, от изложените статистически данни за последните 5 години се вижда, че града стои по-долу от общата смъртност за царството и не е от най-силно заразените. Представят се принчините за развитието на туберкулоза в града.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:охтика, статистически данни
 • заглавие:Общинския съвет прочети статията
 • подзаглавни данни:Първото му заседание за избор на кмет и помощници
 • забележка:
 • анотация:

  Първо заседание на новоизбраните общински съветници за избор на кмет и двама помощници.

 • личности:Р. Панайотов, Дечо х. Трухчев, Д. Свинаров, Цв. Крачунов, Ив. Аб. Маринов, Руси Панайотов, Г. Василев, М. Дахилов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:демократически сговор, земеделци, национал-либерали, тричлинна общинска комисия
 • заглавие:Годишното събрание на кооперация "Напред" прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Изложен е подробен отчет на кооперацията от управителния съвет.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:постъпления, разходи, печалба, дивиденти
 • заглавие:Тукашната телегр.-пощенска станция ... прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Покана за плащане на абонамент.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:телефонни абонати, глоба
 • заглавие:Едно пояснение прочети статията
 • автори: Търговец;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Продължава на стр. 2

  Статията е отговор на статия от бр. 4

 • анотация:

  За регистрацията на търговските фирми

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:търговски и занаятчийски фирми
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Откриване на забавачница за деца 5-7 години;

  Второ заседание на Общински съвет;

  Данни за лозята, пчеларството, женитбите и бракоразводите в града;

  Курс по овощарство

 • личности:Илия Поп Николов, Киро Кюркчиев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:училищно настоятелство, Окръжен училищен съвет, общински приходи, общински наеми