вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "4"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:13 март 1926 г., No 4

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Криза и изход прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Нужно е да се работи повече, с по-съвършенни методи и форми на организация, за да се преодолее крзата.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:финансова криза, стопанска криза, държавен бюджет, репарационен дълг
 • заглавие:По регистрацията на търговските фирми прочети статията
 • автори: Търговец;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Търговец задава въпроса: "Задължителна ли е регистрацията на търговските фирми" и излага своето виждане по проблема.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Варненска Търговска Индустриална камара, търговски фирми, занаятчийски фирми, кредитори
 • заглавие:Кооперация "Българска захар" прочети статията
 • автори: Д. Костов;
 • подзаглавни данни:към строеж
 • забележка:
 • анотация:

  Професор Ив. Иванов представя доклад от впечатленията си при посещение на захарни фабрики в Итали и Чехия на събрание на управителния съвет на "Българска захар". Общото желание е да се започне изграждане на собствена постройка за фабрика и да се избере някоя от посочените системи за производство.

 • личности:Ив. Иванов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:система "Де Векис", система "Рок", система "Новек", производство на захар, захарно цвекло
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Годишно събрание на Ески-Джумайска Популярна банка;

  Дружеството на запасните подофицери в града събира данни за загиналите в двете последни войни;

  За карането на автомобилии велосипеди в града

 • личности:Илия Поп Николов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:плодни дръвчета, паметник на Незнайния войн
 • заглавие:Обявление 1226 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Обявяване имоти на търг заради дълг кум Ески-Джумайска Популярна банка

 • личности:Макавей Тенев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:с. Омарча, къща, лозе
 • заглавие:Обявление 1193 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Публична продажба на имот в Ески-Джумая

 • личности:Донка Андонова, Стефан Андонов, Тодорка Андонова, Калинка Андонова
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, двуетажна къща
 • заглавие:Обявление 1358 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението поместено под рубриката "Ески-Джумайски съдебен пристав"

 • анотация:

  Обявен търг на движими имоти  от Ески-Джумая поради дълг.

 • личности:Димитър Дечев, Дъмитър Младенов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:публичен търг, продажба