вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "3"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:6 март 1926 г., No 3

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Ески-Джумайската община в миналото и днес прочети статията
 • подзаглавни данни:Интервю с председателя на тричленната общинска комисия, г-н. Руси Панайотов
 • забележка:
 • анотация:

  Гражданството не може да не се интересува от работите на своята община, до която прибягва всеки ден. Водени от това съображение, редакцията помества интервю с господин Руси Панайотов - предеседател на общинската комисия.

 • личности:Руси Панайотов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:община, комисия, интервю
 • заглавие:Комасацията на едно село прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Жителите на с. Градинарово (Провадийско) са решили чрез референдум незабавно да пристъпят към групиране на пръснатите в чертата на землището земи.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:Градинарово, референдум, земи
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:Владимир Стоименов, Жеко Дончев, майор Неделчев, подполковник Попов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:лични карти, хляб, цена, конференция, земетресение, Варна, борса, манети, празник, молебен, конгрес
 • заглавие:Обявление 1148 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за движимо имущество (бюфети) за неизплатен дълг.

 • личности:Стефан Велев, Цони Кънчев
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:търг, наддаване, имущество
 • заглавие:Обявление 891 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на недвижимо имущество (къща и дворно място).                     

 • личности:Христо Ненков
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наддаване, имоти
 • заглавие:Обявление 1168 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество (кон, овце и агнета).

 • личности:Руси В. Русев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наддаване, имущество
 • заглавие:Обявление 1159 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за продажба на движимо имущество (бурета, каца, джибур и др.)

 • личности:Панайот К. Бъчваров, Стефан Добрев, Никола Митев
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наддаване, имущество
 • заглавие:Обявление 1059 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

   Обявява се търг за продажба на движимо имущество (овце, бивола).

 • личности:Махмуд Коджа Ахмедов, Пеню Атанасов, Йовка Кънева
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, имущество, Баячево
 • заглавие:Обявление 420 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Щаб 4-та пехотна допълняюща част.

   

 • анотация:

  Обявява се търг за отдаване под наем на дюкянчето, намиращо се в двора на казармата.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наем, наддаване
 • заглавие:Обявление 523 прочети статията
 • автори: Г. Йовчев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайска телеграфна-пощенска станция.

 • анотация:

  Станцията търси да наеме подходящо за себе си помещение.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наем
 • заглавие:Обявление 12 прочети статията
 • автори: Ст. Коджаманов; Ст. В. Русев;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Кредитна кооперация "Сеячи" - с. Вардун..

 • анотация:

  Кооперацията отдава под наем дружествената керемидарница.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наем, керемидарница, Вардун