вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "2"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:25 февр. 1926 г., No 2

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Положението прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Цялата страна прекарва остра икономическа и финансова криза. Така е и в нашия град, работата в малките занаятчийски работилници е замряла. Кредитите се отпускат при непоносима лихва от 20 до 50 и повече на сто.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:стегнация, данъци, криза, търговци, занаятчии.
 • заглавие:Задължителна ли е регистрацията на търговските фирми прочети статията
 • автори: Юрист;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Едрите търговци по закон са задължени да регистрират фирмите си, а дребните се освобождават.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Резултатите от изборите за общ. съветници в околията прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:
 • заглавие:Обявление 980 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  село Чукурово е старото име на село Трапище.

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Публичен търг за продажба на домашни животни.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:дълг, търг
 • заглавие:Обявление 882 прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Търг с наддаване за продажба на шевна машина за шиене на сандали.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:
 • заглавие:Читалище "Напредък" през 1925 г. прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е поместена под рубриката Културен живот

 • анотация:

  Младежта е изгубила усет към хубавото, не чете, а убива свободното си време с пусти и празни забави.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:читалище
 • заглавие:Вечеринки и утра прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е поместена под рубриката Културен живот

 • анотация:

  В салона на казармата се организира патриотична юнашка вечер,а в театъра се устройва литературно утро.

 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:амнистия, преброяване