вестник "Ески-Джумайски вести" - брой: "1"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:
 • дата:20 февр. 1926 г., No 1

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Ески-Джумайски вести
 • подзаглавни данни:Независим обществен вестник
 • Авторска отговорност:
  • -
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1 (1926) - Год. 2, бр. 62 (1927)
 • години на издаване:1926-1927
 • характеристика:41 см.Забележка:

От бр. 33 урежда ред. к-т. Стоп.-изд. Ив. Кареев.

Притурки към бр. 8 и 12.

От 14 август 1934 г. Ески Джумая се преименува на Търговище.


Анотация:

Местен вестник с много обявления и реклами. "Няма да служи на никоя партия".

Статии в този брой:

 • заглавие:Първата ни дума прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Статията е публикувана от редакцията.

 • анотация:

  Вестник "Ески-Джумайски вести" не е партиен вестник. В неговите колони ще се отразяват факти от политическия, икономическия и културен живот на града и околията.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:вестник, Ески- Джумайски вести, новини
 • заглавие:Около общинския избор прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Резултати от проведените избори в града за общински съветници и училищни настоятели. От гласували 2384 души за Демократичен сговор 974. Честито на сговора.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:избори, резултати
 • заглавие:Изборната борба в гр. Ески-Джумая прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Афишната борба между отделните партии започна. Единственото, което ги обедини са афишите с обвинения към миналото управление на съперниците си.

 • личности:д-р. П. Шишков, Б. Евтимов, Кръстю Пастухов, Крум Славов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:партии, лозунги, избори
 • заглавие:Читалище Напредък прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Шуменската окръжна комисия е отпуснала по бюджета за 1925 г. -1926 г. още по 25 лв. за местното читалище - за постройка на читалнята му.

 • личности:Силвестриев, Михаил Р. Караиванов
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:читалище Напредък, читалня
 • заглавие:Из популярната банка прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:

  Популярната банка в града ни въвежда услугата детска спестовна касичка. Детето е длъжно да внася ежемесечно определена сума, а с парите ще разполага при навършване на пълнолетие.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:банка, влог, детски, спестявания
 • заглавие:Как да си служим с касичките прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Препоръките са от банката.

 • анотация:

  Указания за получаване и използване на детските спестовни касички.

 • личности:
 • ном. стр.:1
 • ключови думи:банка, касичка, влог
 • заглавие:Хроника прочети статията
 • подзаглавни данни:
 • забележка:
 • анотация:
 • личности:
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:общински съветници, партии, община, бюджет, застраховки, учреждения, Трифон Зарезан, освобождение, паметник
 • заглавие:Обявление 726 прочети статията
 • автори: В. Иванов;
 • подзаглавни данни:
 • забележка:

  Обявлението е поместено под рубриката Ески-Джумайски съдебен пристав.

 • анотация:

  Обявява се търг за продан на недвижимо имущество  намиращо се в землището на гр. Ески-Джумая.

 • личности:Ахмед Екмекчиев, Генов & Арнаудов
 • ном. стр.:2
 • ключови думи:търг, наддаване, имущество