вестник "Родолюбец" - брой: "8"

Информация за броя:

 • тип:вестник
 • заглавие:Родолюбец
 • подзаглавни данни:
 • дата:1 декември 1928 г., No 8

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Родолюбец
 • подзаглавни данни:Орган на Ески-Джумайския клон "Българска родна защита".
 • Авторска отговорност:
  • Марко Суланов
 • местоиздаване:Ески-Джумая
 • печатница:Ив. Кареев
 • годишнина:Год. 1, бр. 1-11 (1928-1929) - Год. 2, бр. 1-2 (1929)
 • години на издаване:1928 - 1929 Год. 1
 • характеристика:35 см.Забележка:

Излиза месечно. 

Год. аб. 40лв. Тираж 700.

От год. 1, бр. 3 излиза два пъти месечно.


Анотация:

Пропагандира краен национализъм, фашизъм и антисемитизъм.