вестник "Пчела"

 • Пчела - Търговище - Търговище

Информация за периодично издание:

 • тип:вестник
 • заглавие:Пчела
 • подзаглавни данни:Народен кооперативен седмичник.
 • Авторска отговорност:
  • М. Менгишев
  • В. Н. Спанчев
  • Петър Стъпов
  • З. Димчев
  • Георги Николов
 • местоиздаване:Търговище
 • печатница:М. Менгишев
 • годишнина:Год. 6,1 бр. 61-62, 3-47 (1934-1935) - Год. 6, бр. 182-210 (1941-1943)
 • години на издаване:1934-1935 Год. 6, 1
 • характеристика:35 см.Забележка:

Излиза всяка събота. Стоп.-изд. п-ца М.[ихаил] Менгишев. 

Год. аб. 50 лв. Тираж 700 броя.

Наследник на временно спрелия П ч е л а. № 5630, чиято номерация следва в първите два броя.

13 - 18 ненамерени.

От 8 загл. Н о в а  п ч е л а; от 48 - П о д е м.

От год. 6, 1  62 подзагл. Седмичник за кооперативна и културна просвета; от 26 - Седмичник за културна, стопанска и кооперативна просвета; от 55 - Седмичник за общественост и просвета.

Ред. В. Н. Спанчев; от 3 стоп. и отг. ред. М. Менгишев, ред. к-т: от 26 ред. д-р З. Димчев (до 38), стоп.-изд. Менгишев; от 45 урежда ред. к-т, изд. М Менгишев; от 100 уред. Петър Стъпов; от 103 урежда ред. к-т, стоп.-изд. М. Менгишев (от 106 отг. ред. - изд.); от 197 ред. Георги Николов, стоп.-изд. Михаил Менгишев.

47 посветен на годишнината от Ньойския договор и 25 годишнината от смъртта на Л. Толстой.


Анотация:

Местен вестник за кооперативна и обща просвета. С пчеларство не се занимава. От втората година с по-широка обществена тематика; за културно издигане на околията и града. През войната на официални позиции.

Между сътрудниците: д-р Г. Ефремов, Ем. п. Димитров, Жеко Дончев, Ас. Разцветников, Крум Сп. Георгиев, Хр. Г. Казанджиев, Ант. Христов, Б. Долински, Ст. Черноколев, Т. Бербатев, Ив. Ченчев, Мих. Геновски, Т. Белчев, В. Геновска и др.

Налични броеве за периодика: "Пчела"